42 | Av. Gabriel Spipe Calarge/ R. Hikaru Kamiya - Tamanho: 3,5x5